SEMBAHYANG BERJEMAAH DI MASJIDFirman Allah S.W.T: " Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, dan mendirikan solat, dan mengeluarkan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah; maka mudah-mudahan mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (Ayat 18 Surah At-Taubah Juz 10)