MAHA SUCI ALLAH SWT YANG TELAH MENCIPTAKAN MAKHLUKNYA DENGAN SEMPURNA


Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
“Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu?”.
(Fussilat: ayat 53)