MAHA SUCI ALLAH S.W.T. YANG TELAH MENCIPTAKAN MANUSIA DENGAN PENUH KESEMPURNAAN