AZAB API NERAKA


Diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Basyir r.a. katanya. Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: " Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada Hari Kiamat ialah seorang lelaki yang diletakkan pada tapak kakinya dua biji batu dari Neraka, ianya akan menyebabkan otaknya mendidih iaitu lelaki yang tidak pernah kena tanah semasa berjalan". (Bukhari).


Diriwayatkan daripada Adiy bin Hatim r.a katanya: Aku mendengar Nabi s.a.w bersabda: " Sesiapa di antara kamu yang mampu membuat pendinding iaitu penghalang dari azab Neraka walaupun hanya dengan sebelah buah kurma maka lakukanlah." (Bukhari).


Diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid r.a, katanya: Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: " Seorang lelaki telah dihumban ke Neraka pada Hari Kiamat, terpancul keluar ususnya dan dia berputar dalam Neraka seperti seekor kaldai berputar mengelilingi pengisar gandum dalam kandang. Ahli Neraka mengerumuninya dan mereka bertanya: Hai kamu! Apa yang telah terjadi kepadamu? Bukankah kamu dahulu menyuruh manusia melakukan kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan perkara mungkar? Dia menjawab: Memang benar, Aku telah menyuruh orang melakukan kebaikan tetapi aku (sendiri) meninggalkannya dan aku mencegah manusia dari melakukan perkara mungkar sedangkan aku melakukannya". (Bukhari).


Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Nabi s.a.w pernah bersabda: " Api (ini) yang dinyalakan oleh anak Adam adalah sepertujuh puluh dari kepanasan api Neraka Jahanam." Para sahabat berkata: Demi Allah, dengan kepanasan inipun sudah memadai wahai Rasulullah! Baginda bersabda, " Sesungguhnya kepanasan api Neraka Jahanam melebihi kepanasan api ini sebanyak enam puluh sempilan bahagian (kali ganda), Setiap satu bahagian, kepanasannya sama dengan api ini". (Bukhari).