SENTIASALAH MENGINGATI MATI


1) Mengingati mati bagi seorang Islam akan meningkatkan Iman seseorang. Dengan mengingati mati, ia membentuk penghidupan seorang Muslim itu dengan penuh kesederhanaan. Tidak berlebih-lebih didalam melakukan sesuatu. Mereka tahu bahawa apa yang ada didunia ini hanya bersifat sementara.

2) Mengingati mati juga merupakan motivasi bagi seseorang Muslim untuk mempertingkatkan amalan akhiratnya. Disamping melakukan amalan wajib, mereka juga menambah amalan-amalan sunat, yang akan menyediakan mereka menghadapi hari kematian. Orang Islam percaya bahawa setelah mati, mereka tidak dapat lagi melakukan amalan-amalan soleh, maka didunialah tempat melabur saham akhirat.

3) Ingat akan mati merupakan benteng kepada umat Islam dari terjebak diri melakukan dosa! Apabila terlintas didalam hati untuk melakukan dosa, seorang yang beriman akan berfikir, kalaulah semasa melakukan dosa tersebut, Allah mengambil nyawanya. Apa yang ingin dia jawab di hadapan Allah?? Ingat kepada mati menjadi benteng orang-orang yang beriman, antara maksiat dan amalan soleh.