ALLAH S.W.T. MEMBERI KITA BONUS (PAHALA) APABILA KITA DITIMPA MUSIBAH
Sayyidina Anas r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda:

"Jika Allah menguji (memberikan bala) kepada seorang hamba Muslim pada jasadnya, Dia (Allah S.W.T) akan berfirman kepada malaikatnya, "Catatlah baginya (pahala) amal solehnya yang biasa dia lakukan". Jika Dia (Allah S.W.T.) menyembuhkannya, Dia akan memandikan dan menyucikan; dan jika Dia (Allah S.W.T.) mematikannya, Dia akan mengampuni dosa orang itu dan mengasihi (memberi)-nya (rahmat kasih-sayang)".
(Hadis Riwayat Imam Ahmad)


Abdullah bin Umar r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda:

"Tiada seorang Muslim diuji ( diberi bala) pada jasadnya, kecuali Allah S.W.T. memerintahkan kepada Al-Hafazhah (Malaikat penjaga) yang menjaga orang itu, "Catatlah bagi hamba-Ku apa yang biasa dia lakukan ketika sihat selama dia tertahan dalam belenggu (ikatan)-Ku".
(Hadis Riwayat Abdurrazaq)


Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ary r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda:

"Jika seorang hamba Allah sakit atau bermusafir, maka dicatat baginya (pahala) seperti amal yang (biasa) dilakukannya ketika mukim dan sihat".
(Hadis Riwayat Imam Bukhari).