MAHA SUCI ALLAH S.W.T. YANG TELAH MENCIPTAKAN MAKHLUK YANG SENTIASA BERZIKIR DI DALAM AIR.Inilah jenis labah-labah yang sepanjang hayatnya hidup di dalam air. 
Ia digelar “Argyroneta aquatic”. Ia hidup didalam kolam atau tasik terutama sekali di negara Eropah dan Asia.

Labah-labah ini akan membina “rumahnya” didalam air dan akan memenuhi “rumahnya” dengan bekalan oksigen. Ia tidak perlu timbul ke permukaan kerana “rumahnya” itu mampu menyedut oksigen dari air dan juga akan membuang karbon dioksida.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
“Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam Kitab (Lauh mahfuz) yang nyata (kepada malaikat-malaikat yang berkenaan).”
(Hud : ayat 6 )

Labah-labah ini akan memakan serangga-serangga kecil yang hidup didalam air.
Jangka hayat labah-labah ini ialah selama 2 tahun.

Adakah anda berfikir bahawa jangka hayat selama 2 tahun itu adalah sia-sia untuk labah-labah? 
Jawapannya ialah TIDAK kerana labah-labah ini tidak pernah membazirkan masanya tetapi digunakan usianya selama 2 tahun itu untuk berzikir kepada Allah S.W.T.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
“Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun.”
(Al-Israa', ayat 44)