APAKAH ITU NERAKA SAQAR?Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
“(Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata): "Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?" Orang-orang yang bersalah itu menjawab: "Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang;”
(Al-Mudatsir : 42-43)

Menurut Quraishihab dalam tafsir Al-Misbah, kata Saqar terambil dari kata saqara yang bererti menyengat atau mencop untuk menandai binatang. Kata saqar juga diertikan sebagai sengatan terik matahari atau besi panas yang digunakan mencop binatang. Kata ini digunakan oleh Al-Qur’an sebagai salah satu tempat penyiksaan (neraka) dihari kemudian, atau nama bagi salah satu tingkat dari tempat penyiksaan itu. 

Menurut Al-Qurthubi, berdasarkan satu riwayat yang dinisbahkan kepada sahabat Nabi S.A.W,  Ibn ‘Abbas,  "Saqar adalah tingkat keenam dari tujuh tingkat neraka".

Digambarkan dalam surah Al-Mudatsir tersebut bahawa Neraka Saqar adalah tempat penyiksaan dengan siksaan yang sangat pedih. Bentuk penyiksaan di dalamnya berupa sengatan api yang membakar kulit manusia hingga kulit mereka menghitam. Seperti kata Ibn ‘Abbas, "Saqar membakar kulit lalu menghanguskan dan mengubah warnanya.”(baca tafsir Al-Maraghi).

Jadi, Siapakah calon utama penghuni Neraka Saqar yang mengerikan itu?
Mereka adalah golongan yang melalaikan solat mereka.

Solat merupakan ibadah wajib dalam Islam. Ia adalah pengakuan tentang keagungan Allah S.W.T.  dan kewajaran-Nya untuk disembah dan dimohon bantuan-Nya. Dengan demikian pengakuan bahawa mereka tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang solat mencerminkan buruknya hubungan mereka dengan Allah. Yang dimaksudkan tentunya solat wajib.

Allah S.W.T  berfirman (yang bermaksud):
“Sesungguhnya Akulah Allah; tiada tuhan melainkan Aku; oleh itu, sembahlah akan Daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku."
(Surah Thaha: ayat 14)

Allah S.W.T  berfirman (yang bermaksud):
“Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Sesungguhnya bumiKu adalah luas (untuk kamu bebas beribadat); oleh itu, (di mana sahaja kamu dapat berbuat demikian) maka hendaklah kamu ikhlaskan ibadat kamu kepadaKu.”
(Al-'Ankabuut :ayat 56)

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Amalan yang paling awal dihitung daripada seseorang hamba pada hari kiamat ialah solat. Andai baik solat seseorang itu, maka baik dan berjaya. Andai rosak solatnya, maka rosak dan sia-sia."
[hadis riwayat At-Tirmizi]

Solat adalah ibadah yang paling penting dan utama kepada setiap Muslim. Solat juga menentukan sama ada seseoraang itu menjadi seorang Muslim yang baik ataupun sebaliknya.APABILA HATI TELAH DITERANGI OLEH CAHAYA IMAN...........Sesungguhnya apabila hati manusia telah diterangi oleh cahaya iman, maka terdedahlah kepadanya hakikat sebenar dunia dan akhirat. Ekoran itu, dia nampak akhirat lebih hampir dan lebih baik dari dunia. Dia juga akan nampak kehinaan dunia dan kemusnahan segala keindahannya. Lantaran itu, dia akan sibuk dengan akhirat dan tidak memandang kepada dunia.

Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah Mas'ud r.a bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Sesungguhnya apabila cahaya (yakin dan iman) telah masuk ke dalam sesuatu hati, maka hati itu menjadi luas, terang dan lapang". Ada yang berkata: "Wahai Rasulullah! Adakah bagi hati itu sesuatu tanda yang boleh dikenali dengannya" Baginda menjawab: "Ya. Tandanya ialah menjauhkan diri daripada (dunia yang merupakan) alam tipu daya, kembali ke alam kekal abadi, dan bersedia untuk menghadapi kematian sebelum kedatangannya".
(Riwayat al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman"

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Ketahuilah bahawa (yang dikatakan) kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah (bawaan hidup yang berupa semata-mata) permainan dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup yang bertujuan) bermegah-megah di antara kamu (dengan kelebihan, kekuatan, dan bangsa keturunan) serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak; (semuanya itu terhad waktunya) samalah seperti hujan yang (menumbuhkan tanaman yang menghijau subur) menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanaman itu bergerak segar (ke suatu masa yang tertentu), selepas itu engkau melihatnya berupa kuning; akhirnya ia menjadi hancur bersepai; dan (hendaklah diketahui lagi, bahawa) di akhirat ada azab yang berat (di sediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu), dan (ada pula) keampunan besar serta keredaan dari Allah (disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat). Dan (ingatlah, bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya."
(Surah Al-Hadiid: ayat 20).

Sayyid Qutub Rahimahullah berkata: 
"Apabila kehidupan dunia diukur dengan ukuran dunia dan ditimbang dengan neraca dunia, maka ia akan dilihat dan dirasakan sebagai satu kehidupan yang amat agung dan besar. Tetapi apabila diukur dengan ukuran akhirat dan ditimbang dengan neraca akhirat, maka ia akan kelihatan seperti mainan kanak-kanak kecil sahaja jika dibandingkan dengan kebesaran dan kesungguhan kehidupan akhirat, di mana berakhirnya kesudahan nasib manusia setelah berakhirnya hidup di dunia".

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"(Demi Allah), sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati mereka manusia yang paling tamak kepada hidup (yang panjang di dunia), (ketamakan mereka itu lebih teruk) daripada (ketamakan) golongan musyrikin. Seseorang mereka bercita-cita sekiranya dia boleh hidup seribu tahun, padahal umur panjang sebegitu tidak akan dapat menjauhkannya daripada azab (pada Hari Kiamat). Allah Maha Melihat segala apa yang mereka lakukan".
(Surah Al-Baqarah: ayat 96).ADAKAH ANDA BERSEDIH KERANA DOA ANDA TIDAK DIQABULKAN OLEH ALLAH S.W.T.?Syaqiq Al Balakhi berkata, ketika Ibrahim bin Adham berjalan di pasar kota Basrah, berkerumunlah orang-orang, dan salah seorang bertanya kepadanya:

"Wahai Aba Ishak (panggilan Ibrahim bin Adham), Allah S.W.T. berfirman di dalam Al-Quran yang mengatakan, "Berdoalah kamu, pasti akan Kukabulkan.", Tetapi saya telah lama memanjatkan doa kepada Allah dengan berulang-ulang kali, namun hingga kini tidak pernah Allah mengqabulkan permohonan saya".

Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab:
"Wahai penduduk Basrah, bagaimana Allah hendak mengqabulkan doamu jika telah mati mata hatimu dalam 10 perkara:

1) Kamu mengaku bahawa Allah S.W.T. itu ada, tetapi kewajibanmu kepada-Nya tidak dipenuhi.

2) Kamu baca Al-Quran tetapi tidak diamalkan.

3) Kamu nyatakan bahawa syaitan adalah musuh utama Bani Adam, tetapi kamu setujui dan ikuti jejaknya.

4) Kamu mengatakan sebagai umat Nabi Muhammad S.A.W. tetapi tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya.

5) Kamu mengakui adanya syurga dan menginginkannya, tetapi tidak mengerjakan amal-amal untuk mencapainya.

6) Kamu selalu memohon agar diselamatkan dari api neraka, tetapi amalan-amalanmu menjerumuskan ke dalamnya.

7) Kamu mengatakan bahawa kematian adalah sesuatu yang hak dan pasti, tetapi tidak mempersiapkan amalan-amalan sebagai bekalnya.

8) Kamu pandai melihat dosa-dosa orang lain, tetapi tidak menyedari dosa-dosamu sendiri.

9) Kamu selalu makan dari nikmat dan rezeki Allah, tetapi tidak bersyukur kepada-Nya.

10) Kamu sering ikut menguburkan jenazah, tetapi tidak membawa pengaruh pada hatimu untuk lebih dekat kepada Allah."