SESUNGGUHNYA LANGIT DAN BUMI SENTIASA BERZIKIR KEPADA ALLAH S.W.T.Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah dan tiada sesuatupun melainkan bertasbih dengan memujiNya akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun."
(Surah Al-Israa, ayat 44).

Jika segala sesuatu yang ada di  langit dan bumi sibuk bertasbih mensucikan Allah S.W.T, maka sebahagian besar manusia pula di bumi ini sibuk dengan urusan dunia dan pekerjaan masing masing.  

Mereka tidak mempunyai waktu untuk mengagungkan dan mensucikan Allah S.W.T. sedikitpun, kecuali orang-orang yang beriman dan mentaati perintah Allah S.W.T.

KEADAAN JENAZAH SEORANG PENIAGA YANG SUKA MENIPU DALAM PERNIAGAAN.Abdul Hamid bin Mahmud Almughuli berkata: 
"Ketika aku duduk bersama Ibn Abbas r.a., tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan mereka berkata:

"Kami rombongan haji dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai di daerah Dzatishshahifah, tiba-tiba ia mati, maka kami siapkan segala keperluannya, dan ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahad, maka kami tinggalkan dan menggali di tempat lain tetapi di situ juga ada ular, maka kami biarkan dan kami menggali di tempat lain pula dan di situ juga ada ular, maka kami biarkan dan kini kami ingin bertanya kepadamu, bagaimanakah harus kami perbuat terhadap mayat itu?".

Ibn Abbas r.a. menjawab:
"Itu dari amal perbuatannya sendiri, lebih baik kamu kuburkan saja, demi Allah andaikan kamu galikan bumi ini semua nescaya kamu akan dapat ular di dalamnya".

Maka mereka kembali dan menguburkan mayat itu di dalam salah satu kubur yang sudah digali itu dan ketika mereka kembali ke daerahnya, mereka pergi kepada keluarga arwah untuk mengembalikan barang-barangnya sambil bertanya kepada isterinya bahawa apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya?.

Isterinya menjawab:
"Dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu dia akan mengambil sedikit gandum sekadar untuk makanannya sehari dari karung yang hendak dijualnya dan kemudian dia akan mengisikan pula tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung tadi seberat apa yang diambilnya itu".


INGINKAN PAHALA KORBAN SEEKOR UNTA DENGAN PERCUMA?Hendaklah para makmum bersegera pergi ke masjid untuk solat jumaat, berpandukan kepada hadis Rasulullah S.A.W.

Rasulullah S.A.W. bersabda:
"Orang yang pergi ke masjid di saat pertama, maka seolah-olah ia telah mengorbankan seekor unta; dan barangsiapa pergi ke masjid di saat kedua, maka seolah-olah ia telah mengorbankan seekor lembu dan barangsiapa pergi ke masjid di saat ketiga, maka seolah-olah ia telah mengorbankan seekor biri-biri yang bertanduk; dan barangsiapa pergi ke masjid di saat yang keempat, maka  seolah-olah ia telah menghadiahkan seekor ayam; dan barangsiapa pergi ke masjid di saat yang kelima; maka seolah-olah ia telah menghadiahkan sebiji telur; kemudian apabila imam masuk maka ditutuplah buku catatan, diletakkan pena; dan berkumpullah para Malaikat di sekitar mimbar mendengarkan khutbah. Barangsiapa datang sesudah itu, maka hanya ia datang untuk solat sahaja, ia tidak memperolehi keutamaan apa-apa lagi".
(Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertaqwa".
(Surah Ali-Imraan:  ayat 133)