Jalan Mendekati Allah s.w.t.


Jalan Mendekati Allah s.w.t
1) Takwa kepada Allah s.w.t. lahir dan batin.
2) Mengikut sunnah Nabi Muhammad s.a.w.
3) Kamu lupakan makhluk ketika menghadap Allah s.w.t. (beribadat) dan kamu tidak melupakan Allah s.w.t. ketika menghadap makhluk.
4) Redha dengan pengurniaan Allah s.w.t.
5) Kembali kepada Allah s.w.t. pada masa suka atau duka.