MAHA SUCI ALLAH S.W.T. YANG TELAH MENCIPTAKAN MAKHLUKNYA DENGAN SUNGGUH CANTIK.Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
“Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap: dua, tiga dan empat; Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakanNya apa jua yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”.
(Surah: Faatir: ayat 1)