TANDA-TANDA ORANG YANG MENDAPAT HIDAYAH DAN ORANG YANG DISESATKAN OLEH ALLAH S.W.T.
Di antara tanda-tanda orang yang telah disesatkan atau dihinakan oleh Allah S.W.T adalah seperti berikut:

1) Merasa berat dan susah hendak mengerjakan perintah-perintah-Nya, walaupun dia sudah berusaha ke arah itu.

2) Mudah tergoda untuk melanggar larangan-larangan-Nya, walaupun sudah berusaha untuk menghindarinya.

3) Merasakan bahawa dirinya tidak lagi memerlukan pertolongan Allah, sehingga dia tidak pernah berdoa kepada-Nya.


Manakala di antara tanda-tanda orang yang memperolehi taufik dan hidayah dari Allah pula ialah seperti berikut:

1) Merasa mudah dan ikhlas hatinya dalam mengerjakan perintah-perintah Allah S.W.T.

2) Tidak mudah tergoda untuk mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah S.W.T.

3) Sentiasa berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan-Nya dalam menghadapi setiap masaalah yang dihadapinya, baik berkaitan dengan dunia, terutama berkenaan dengan masaalah akhirat.

Demikianlah perbezaan antara orang-orang yang sesat dengan orang-orang yang memperolehi taufik dan hidayah dari Allah S.W.T.

Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat taufik dan hidayah dari Allah S.W.T.