ADAKAH SOLAT KITA TELAH SEMPURNA?
Anas r.a. meriwayatkan:

Rasulullah S.A.W. bersabda:

"Apabila seseorang bersolat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan dengan wudhu yang sempurna , dengan rasa penuh hina dan tawadhu'(rendah diri)  dan dengan qiam, ruku' dan sujud dilakukan dengan memuaskan, maka solat yang sedemikian itu akan naik dengan rupa yang bercahaya dan indah serta akan mendoakan orang itu dengan berkata: 

"Semoga Allah peliharamu sebagaimana kamu telah memeliharaku".

Sebaliknya pula kalau seseorang itu tidak teliti menjaga solatnya dan dia tidak mengambil wudhu dengan sempurna dan qiam, ruku' serta sujudnya tidak dilakukan dengan tertibnya, maka solatnya naik dengan rupa yang gelap lagi buruk dan ia akan mengutuk orang itu dengan berkata:

"Semoga Allah membinasakanmu sebagaimana kamu telah membinasakanku".

Lalu ia dilemparkan ke muka orang itu seumpama kain buruk dilempar".