MALAIKAT MENJADI SAKSI TERHADAP SETIAP AMALAN MANUSIA
Dalam Tafsir al-Khazin tersebut sebuah Hadis sahih dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah S.A.W. telah bersabda:

"Ada beberapa Malaikat yang mengiringi kamu bergilir-gilir, iaitu Malaikat pada waktu malam dan Malaikat pada waktu siang. Mereka berhimpun dalam masa solat Subuh dan solat Asar. Kemudian naiklah ke langit Malaikat-malaikat yang tadinya tinggal bersama-sama kamu, lalu Allah bertanya kepada mereka sedangkan Allah lebih mengetahui tentang mereka, Kata-Nya: "Bagaimana keadaan hamba-hamba-Ku ketika kamu meninggalkan mereka?" Jawab Malaikat: "Kami pergi, mereka sedang bersolat. Dan kami datang mereka juga sedang bersolat"

Ini bermakna bahawa pada setiap hari Malaikat itu memberi laporan sebanyak dua kali tentang amalan setiap anak Adam terutama mengenai solat, adakah dikerjakannya atau pun tidak, Malaikat ada menyaksikannya.