KEKUASAAN DAN KEAGUNGAN ALLAH S.W.T.Dalam sebuah hadis qudsi,
Rasulullah S.A.W. bersabda bahawa Allah S.W.T. berfirman:

"Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin dan manusia di antara kamu bersatu pada hati seorang yang paling bertakwa di antara kamu, maka hal itu tidak akan menambah apa pun terhadap Kekuasaan-Ku."

"Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin dan manusia berada pada hati orang yang paling jahat di antara kamu, maka hal itu tidak akan mengurangkan apa pun daripada Kekuasaan-Ku"

"Wahai hamba-Ku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin dan manusia, berkumpul di sebuah bukit dan bermohon kepada-Ku, lalu Aku mengabulkan permohonan mereka masing-masing, maka hal itu tidak akan mengurangkan sedikitpun apa-apa yang ada pada-Ku, kecuali seperti garam yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi"

"Wahai hamba-Ku, Sesungguhnya Aku mencatat amal kamu dan membalasnya. Oleh kerana itu, barangsiapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah S.W.T. Dan barangsiapa mendapatkan selain itu, maka janganlah mencela selain dirinya sendiri".

(Hadis riwayat Muslim).