TAKUT KEPADA ALLAH S.W.T.Sesungguhnya hati yang tidak takut kepada Allah S.W.T. bukanlah sebenar-benarnya hati. Orang yang hidup tetapi tidak mengharapkan janji Allah, sebenarnya adalah orang yang mati.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Apakah orang yang sudah mati (orang yang mati hatinya, seperti orang-orang kafir) kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan."
(al-An'am (6): 122).

Tidak ada satu hari pun manusia berbuat di bumi melainkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah S.W.T. Sementara itu, dia akan terjebak dalam masaalah yang sangat sulit, rumit dan cukup pelik yang tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat diputuskan kecuali dengan takut kepada Zat yang Maha Hidup lagi Maha Mengatur semua urusan hamba-Nya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu." (adz-Dzariyat (51): 50).

Pekerjaan yang paling utama dari seorang hamba adalah beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang rumit kecuali jika dia benar-benar menjadi hamba Allah. Oleh kerana itu, Allah memuliakan Rasul-Nya, Muhammad S.A.W. dan menempatkannya pada posisi orang yang paling mulia dalam beribadah.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Maha Suci Allah yang telah menurunkan al-Furqan (al-Quran) kapada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam."
(al-Furqan (25) : 1).

Orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan beribadah, kelak akan berada dalam kesesatan di dunia dan akhirat. Dia akan sangat menyesal dan rugi ketika Allah S.W.T. mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama sehingga yang terakhir menuju suatu hari yang tidak diragukan lagi kedatangannya.

Oleh kerana itu, Allah S.W.T. meminta kita untuk sentiasa takut kepada-Nya dan Allah menjelaskan bahawa Dia telah menyediakan dua syurga bagi orang yang takut kepada-Nya.

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?".
(ar-Rahman (55): 46-47).

Allah S.W.T. berfirman (yang bermaksud):
"Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya." (an-Nazi'at (79):40).